ΑΝΕΜΗ ΜΑΖΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗ

Ανέμη μαζέματος για περισσότερη ευκολία και για λάστιχο Φ20.

anemi dipli

Έχει την διπλάσια δυνατότητα για λάστιχο (800 μέτρα συνολικά και στις 2 Ανέμες)