ΑΝΕΜΗ ΜΑΖΕΜΑΤΟΣ ΜΟΝΗ

Λειτουργεί μηχανικά για Φ20 λάστιχο.

anemi moni 

Προσαρμόζεται σε όλους τους Γεωργικούς Ελκυστήρες.

Η δυνατότητα της ανέμης είναι για 400 μέτρα λάστιχο. 

 

 

 

 

 

Λειτουργεί μηχανικά για Φ40 λάστιχο

anemi moni 1

προσαρμόζεται σε όλους τους Γεωργικούς Ελκυστήρες.

Η δυνατότητα της ανέμης είναι για 200 μέτρα λάστιχο