ΑΠΛΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΡΙΠΛΟ

anemi tripli

Απλώτικό μηχάνημα για τρεις σειρές ,λάστιχο μέχρι Φ32.