Υδραυλική σκάλα συγκομιδής φρούτων και κλαδέματος.

• Ηλεκτροστατική βαφή

skala tsantzos 2

skala tsantzos 2

skala tsantzos 3

skala tsantzos 4

skala tsantzos 5

skala tsantzos 6

skala tsantzos 7

skala tsantzos 8