ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ 120 ΛΙΤΡΑ

lipantiras 120

Ο λιπαντήρας 120lt χρησιμοποιείτε για να τροφοδοτούμε με λίπασμα το δίκτυο άρδευσης. Συνδέονται με τον κεντρικό αγωγό σε σύνδεση παράπλευρη (by-pass) πριν από τα φίλτρα σίτας, ώστε να αποφεύγονται τυχόν αδιάλυτα σωματίδια λιπάσματος στο δίκτυο. Η  μέγιστη  πίεση λειτουργίας τους είναι 8 bar (116 psi).