ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ 2,3,4 ΙΝΤΣΩΝ

idrokiklonas 1idrokiklonas filter

Οι υδροκυκλώνες 2΄΄ 3΄΄ & 4΄΄ χρησιμοποιούνται για το φιλτράρισμα αιωρούμενης άμμου στο νερό. 
Ο καθαρισμός του αμμοσυλλέκτη επιτυγχάνεται χειροκίνητα, ανοίγοντας τη βάνα αποχέτευσης. Η  μέγιστη  πίεση λειτουργίας τους είναι 8 bar (116 psi).