ΦΙΛΤΡΟ ΣΙΤΑΣ

filtrofiltro me vanafilter

Τα φίλτρα σίτας χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανόργανα σωματίδια όπως η άμμος σε μικρές ποσότητες. Ο καθαρισμός του φίλτρου επιτυγχάνεται χειροκίνητα, ανοίγοντας τη βάνα αποχέτευσης ή βγάζοντας το εσωτερικο στοιχείο. Η  μέγιστη  πίεση λειτουργίας τους είναι 8 bar (116 psi).